Home » » CONTOH SURAT PERMOHONAN BANTUAN DANA MAULID (MAJLIS NURURROSUL)

CONTOH SURAT PERMOHONAN BANTUAN DANA MAULID (MAJLIS NURURROSUL)

Written By Bangmu2 Editor on Saturday, 30 March 2013 | 08:53

No       : 036/PHBI-MNR/I/2011          
Lamp   : 1 (satu) berkas                    
Hal       : Permohonan Bantuan            


Kepada
Yth.
Kaum Muslimin Muslimat            
………………………………
Di   Tempat


 

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Salam teriring do’a kami sampaikan kepada Kaum Muslimin muslimat semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan keharibaan Rasulullah Muhammad SAW.

Berkenaan dengan menjelangnya bulan Rabi’ul awal yang mulia ini, kami dari PANITIA HARI BESAR ISLAM (PHBI) MAJLIS NURURROSUL berencana dan berupaya menyelenggarakan Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. yang Insya Allah akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal     : Selasa, 15 Februari 2011
Waktu              : 19.30 WIB s/d selesai
Tempat             : Majlis Nururrosul (Jl. KH. Hasyim Ashari Gg. Kancil RT. 02/05 Kel. Neroktog Kec. Pinang Kota Tangerang

Bersama surat ini pula kami bermaksud mengajukan permohonan bantuan baik moril maupaun materil, Sebagai bahan pertimbangan berikut kami lampirkan :

1. Proposal
2. Susunan Panitia
3. Anggaran Dana.
4. Surat Pengesahan

Demikianlah Surat Permohonan bantuan ini kami sampaikan, dan atas perhatian dan sumbangsih kaum muslimin/at kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Tangerang, ..................................
Ketua,
BAYU KELANA
Sekretaris,
ABU RIZAL ABABIL

Download ms word disini
Google+ Followers

Powered by Blogger.

Blog Archive