Sunday, 5 August 2012

KENAPA SHOLAT TARAWIH PADA PERTENGAHAN PUASA SAMPAI AKHIR WITIRNYA PAKE QUNUT?


PERTANYAAN
kenapa sholat tarawih pada pertengahan puasa sampai akhir witirnya pake Qunut?


JAWABAN
Dari ‘Amr bin Hasan, bahwasanya ‘Umar radhiyallahu anhu menyuruh Ubay radiyallahu ‘anhu mengimami shalat (Tarawih) pada bulan Ramadhan, dan beliau menyuruh Ubay radhiyallahu ‘anhu untuk melakukan qunut pada pertengahan Ramadhan yang dimulai pada malam 16 Ramadhan.]

Ma’mar berkata: “Sesungguhnya aku melaksanakan qunut Witir sepanjang tahun, kecuali pada awal Ramadhan sampai dengan pertengahan (aku tidak qunut), demikian juga dilakukan oleh al-Hasan al-Bashri, ia menyebutkan dari Qatadah dan lain-lain.